Madison Consulting AS

Om oss

Madison Consulting AS har to hovedvirksomhetsområder innen kurs, seminarer og konsulenttjenester, nemlig strategiutvikling og verdivurdering.

Madison Consulting AS utfører verdivurderinger, bistår i M & A (mergers and aquisitions) og eierskifteprosesser, og utvikling. Selskapet er oppkalt etter hjemstedet til University of Wisconsin.

Selskapets daglige leder er Arild I. Søland. Han er utdannet siviløkonom og Master of Business & Administration (MBA), med to hovedfag (finans og international business), fra University of Wisconsin, Madison, USA, desember 1979. I tillegg har han studert to avdelinger juss, og har deltatt i flere doktorgradskurs.

Arild I. Søland avtjente verneplikten som korporal og undervisningsassistent, og har tidligere praksis fra selskaper som AS Norske Essos hovedkontor i Oslo, Gas Analyst i Gas Department i Esso Exploration & Production Inc. i Stavanger, utlånssjef i DnC, finanssjef i Volvo Norge, daglig leder i næringsmiddelbedriften Tomte-Mat, leder Diakonhjemmet Fonds, vitenskapelig assistent med doktorgradsstudier i statistikk og finansiell struktur i næringsmiddelindustriell økonomi ved NMBU, nestleder i interesseorganisasjon/arbeidsgiverforening og foreningens representant i Næringsutvalg og Opplæringsutvalg.

Fra 1997/98 har Arild I. Søland drevet selvstendig konsulentvirksomhet overfor eiere, styrer og ledelse med fokus på styrer og styrers arbeid, ledelse og bistand i lederutviklingsprosesser internt, bistand i interne strategiprosesser som ekstern prosessveileder, verdivurdering av bedrifter, og konsulentbistand ved kjøp/salg av bedrifter.

Søland har skrevet flere bøker som "Verdivurdering av bedrifter", "Praktisk arbeidsbok for styremedlemmer", "Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag" (som fikk terningkast 5 i bladet Dine Penger), "Styreskolen", "Styrende styrer" / "Håndbok i økonomi for styremedlemmer" sammen med tidligere studierektor Elbjørg Gui Standal ved BI, "Styreledelse" sammen med professor Morten Huse, "Styreboken", «Mitt Styrearbeid» og «Kunsten å se fremover» (om strategi og ledelse).

Virksomhetens formål

Kurs-, seminar- og konsulentvirksomhet innen organisasjon, strategi, ledelse og bedriftsutvikling, verdivurdering og eierskifteprosesser.

Hos oss kan du få hjelp til verdivurderinger av bedrifter, M & A (mergers and aquisitions), eierskifteprosesser, utvikling og mer

Kartlegging av bedriftens utviklingspotensial

En spesifikk analyse etter behov.

Mange bedrifter opplever i dag betydelige endringer i omgivelser og egne markeder, noe som stiller krav til endringer både i hva som tilbys av produkter og tjenester, samt i selve organisasjonen. 

Les mer ...

Strategiguiden

Strategiguiden etableres som et hjelpemiddel i forbindelse med forberedelse, planlegging, gjennomføring og oppfølging av eget strategiarbeid internt i virksomheten, og fokuserer særlig på måten en driver strategiarbeidet på, dvs. en metodikk for strategiprosessen. Dette er i første omgang ment som en enkel tilnærming til å komme i gang, og gjennomføre strategiarbeid internt i virksomheten.

Les mer ...

Spesielt om oppkjøp / acquisition and development

Oppkjøp av bedrifter er et strategisk valg, f.eks. som et alternativ til organisk vekst, men kan også fremstå som en ren nødvendighet for å bevare eller styrke konkurransekraft og overlevelsesevne i et marked med kontinuerlige endringer og solid teknologisk utvikling, kombinert med endringer i krav fra omgivelser over tid.

Les mer ...

Oppkjøp og salg av bedrifter

Vi har erfaring med å bistå i kjøps-/salgs-prosesser av bedrifter, fra A -Å, både i planlegging/»design» av eierskifteprosesser, og gjennomføring.

Les mer ...

Verdivurdering av bedrifter

Ønsker du å vite hva bedriftens verdi er?

Vi beregner estimert bedriftsverdi, og presenterer metodikk, beregninger, vurderinger, og konklusjoner, i en eget verdivurderingsrapport på ca 4 – 9 sider.

Les mer ...

Bistand når medarbeidere skal kjøpe aksjer, eller når medarbeidere som eier skal selge aksjene

Ofte tilbys medarbeidere å kjøpe aksjer, og da blir det fort et spørsmål om til hvilken pris. Her kan forskjellige momenter gjøre seg gjeldende. F.eks. er det av betydning hvordan medarbeidere kan selge aksjene igjen, og hvordan pris da beregnes, f.eks. i forhold til da de kjøpte. Mellom eiere kan også aksjonæravtaler inngås.

Vi har god erfaring i å bistå i situasjoner som dette.

Kurs - Verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter

Særlig aktuelt for eiere, styremedlemmer og ledere som er involvert, eller kommer til å bli involvert i oppkjøp og salg av bedrifter, fusjon, fisjon, generasjonsskifte, samt for deg som ønsker å vite noe om bedriftens verdi. Kurset gjennomføres ofte i små deltakergrupper for at deltakerne skal kunne få belyst sin egen situasjon hvis ønskelig. Kurset kan også gjennomføres internt i enkeltbedrifter

Temaer og program

Les mer ...

Om kurset

Les mer ...

Priser og påmelding

Les mer ...

Datoer for kommende kurs

Les mer ...

Strategikurset inkl. strategiguiden

Dette kurset «STRATEGIKURSET inkl Strategiguiden» fokuserer på strategi, og er i sin helhet viet temaet strategi, noe som gjør at en går mer grundig og bredt inn i strategiområdet.

Om kurset

Les mer ...

Priser og påmelding

Les mer ...

Datoer for kommende kurs

Les mer ...

Kontakt oss

915 98 854
Rosenvinges vei 32, 1523 MOSS
Orgnr 930 219 452